Οι πιστοποιήσεις της Effectlab από τη Google

17 Φεβρουαρίου 2022

Οι Πιστοποιήσεις της Effectlab από το Google

Η Effectlab ολοκλήρωσε με επιτυχία τις εξετάσεις του Google και είναι πλέον πιστοποιημένη για τις παρακάτω υπηρεσίες.

AdWords Fundamentals
AdWords Mobile Certification
AdWords Search Certification
AdWords Video Certification
AdWords Display Certification
Google Shopping Certification
Mobile Sites Certification
Digital Sales Certification
Google Analytics Individual Gualification
Grow Greek Tourism Online
Online Marketing Fundamentals in Tourism

Πιστοποιήσεις από το Google

 • AdWords Fundamentals
 • AdWords Mobile Certification
 • AdWords Search Certification
 • AdWords Video Certification
 • AdWords Display Certification
 • Google Shopping Certification
 • Mobile Sites Certification
 • Digital Sales Certification
 • Google Analytics Individual Gualification
 • Grow Greek Tourism Online
 • Online Marketing Fundamentals in Tourism

Tags: Google AdWords, Google Shopping, Mobile Sites, Digital Sales, Google Analytics, Grow Greek Tourism Online,

Ας Δουλέψουμε Μαζί

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ξεκινήσετε