Τα Βασικά Χαρακτηριστικά Κατασκευής ενός Ξενοδοχειακού Website

09 Ιανουαρίου 2023

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά Κατασκευής ενός Ξενοδοχειακού Website

Να είναι απόλυτα συμβατό και να έχει υψηλές ταχύτητες σε κινητά και φορητές συσκευές, τόσο για την ενίσχυση του SEO του, όσο και για το σωστό navigation των ταξιδιωτών.

Όπως είναι γνωστό, το Google ανακοινώνει διαρκώς νέους κανόνες όσον αφορά τη βελτίωση του SEO, οι οποίοι συνδέονται τις περισσότερες φορές με την σωστότερη online εμπειρία του κοινού.

Μια από τις σημαντικότερες αναβαθμίσεις του αλγορίθμου του Google, είναι ο κανόνας mobile first, ο οποίος αφορά τη σημασία που δίνεται πλέον στο κατά πόσο τα website είναι συμβατά με φορητές συσκευές (αφού σε αυτές το κοινό κάνει τις περισσότερες αναζητήσεις), δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ταχύτητα που έχουν τα Websites σε αυτές.

Στα ξενοδοχειακά websites, το θέμα της ταχύτητας παίρνει ακόμη μεγαλύτερη διάσταση, αφού το κοινό τα επισκέπτεται από διάφορα σημεία του κόσμου με κυμαινόμενες ταχύτητες internet, γεγονός που αυξάνει το έργο της Web εταιρείας που συνεργάζεστε, αφού καλείται να εξασφαλίζει υψηλές mobile ταχύτητες σε όλο τον κόσμο.

Κατασκευή Website Ξενοδοχείου

Να έχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό σε όλες τις απαραίτητες ενότητες και να είναι μεταφρασμένο στις γλώσσες των στοχευμένων αγορών

Είναι γεγονός ότι ζούμε στην εποχή της εικόνας, με τα οπτικά μηνύματα να έχουν μεγαλύτερη επιρροή από κάθε άλλη φορά.

Είναι σημαντικό ο σχεδιασμός του Website να δίνει έμφαση στο φωτογραφικό υλικό των facilities που η κάθε ενότητα περιγράφει, και τα όποια κείμενα να επικεντρώνονται στην to-the-point πληροφορία που δίνει άμεσα το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε στο ταξιδιωτικό κοινό.

Η έλλειψη φωτογραφιών, όχι μόνο στερεί από το κοινό την εικόνα του facility, αλλά είναι πιθανό να το διώξει προς ένα άλλο website, στο οποίο θα αναζητήσει τις απαιτούμενες πληροφορίες, οδηγώντας πολλές φορές στο να χάσουμε την άμεση κράτηση.

Το αντίστοιχο συμβαίνει και με την μετάφραση του περιεχομένου: αν το κοινό δεν μπορεί να κατανοήσει την πληροφορία, είναι πολύ πιθανό να ανατρέξει σε μεγάλα OTAs που θα του παρέχουν την πληροφορία στην γλώσσα του. Άρα, είναι σημαντικό να μεταφράζουμε το περιεχόμενο του Website μας στις γλώσσες των αγορών που μας ενδιαφέρουν.

Μια από τις σημαντικότερες αναβαθμίσεις του αλγορίθμου του Google, είναι ο κανόνας mobile first, ο οποίος αφορά τη σημασία που δίνεται πλέον στο mobile performance των websites.

Κατασκευή Ξενοδοχειακού Website

Να έχει το δικό του αυτόνομο Booking Engine για άμεση πώληση και διαθεσιμότητα, καθώς και εμφανή στοιχεία άμεσης επικοινωνίας σε όλο το Website.

Η άμεση διαθεσιμότητα και η δυνατότητα της απευθείας κράτησης αυξάνουν σαφώς την προοπτική μιας πώλησης, αλλά και την ενίσχυση του ξενοδοχειακού revenue.

Αν και πλέον θεωρείται αυτονόητο, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η ύπαρξη αυτόνομου booking engine είναι αδιαπραγμάτευτη στις περισσότερες περιπτώσεις και πρέπει να υπάρχει σε όσο το δυνατόν πιο εμφανές σημείο στα websites των ξενοδοχείων και μάλιστα σε όλες τις σελίδες.

Εκτός, όμως, από το booking engine, έχει αποδειχτεί σημαντική και η ύπαρξη στοιχείων άμεσης επικοινωνίας, αφού έχει διαπιστωθεί ότι το ποσοστό των άμεσων κρατήσεων μέσα από direct τρόπους επικοινωνίας, όπως email και τηλέφωνο, αγγίζει το 40% σε αρκετές περιπτώσεις ξενοδοχείων.

Κατασκευή Ξενοδοχειακού Website

Να έχει γίνει το σωστό optimization σε Meta Titles, Descriptions και Φωτογραφίες, τόσο για τις μηχανές αναζήτησης, όσο και για τα Social Media.

Η έννοια του SEO είναι κάτι που απασχολεί αρκετά τους ξενοδόχους, με πολλούς μύθους να υπάρχουν γύρω από αυτό.

Κάτι όμως που δεν είναι γνωστό, είναι ότι το SEO δεν αφορά μόνο τα οργανικά αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης, αλλά επηρεάζει σημαντικά και το PPC κόστος στα Google Ads, καθώς και το performance σας στα Social Media.

Είναι, λοιπόν, σημαντικό να γίνει η SEO προδιαγραφή κατά το στήσιμο του Website σας, λαμβάνοντας υπόψιν και τα υπόλοιπα κανάλια που η διαδικασία αυτή επηρεάζει, με έμφαση στην σωστή συγγραφή Meta Titles & Descriptions, αλλά και στο φωτογραφικό υλικό με το οποίο η κάθε landing page συσχετίζεται.

Συζητήστε εκ των προτέρων με την Web εταιρεία με την οποία συνεργάζεστε τα στοχευμένα keywords που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και το social media strategy που πρόκειται να ακολουθήσετε.

Tags: Κατασκευή Website Ξενοδοχείου, Κατασκευή Ιστοσελίδων για Ξενοδοχεία, Hotel Web Design, Hotel Digital Marketing,

Ας Δουλέψουμε Μαζί

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ξεκινήσετε