Αιματοκρήτης

Παγκρήτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών & Δωρητών Οργάνων Σώματος

Κατασκευή Ιστοσελίδας για τον Αιματοκρήτη

Σχετικά με τον Αιματοκρήτη

Ο Παγκρήτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Αιματοκρήτης είναι ένα νομικά αναγνωρισμένο μη κερδοσκοπικό σωματείο, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.

Αποτελεί τον παλαιότερο εν ενεργεία σύλλογο δωρητών οργάνων στη χώρα, έχοντας διαβιβάσει στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων περισσότερες από 3.500 αιτήσεις δωρητών οργάνων, συμβάλλοντας ώστε η Κρήτη διαχρονικά να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις προσφοράς μοσχευμάτων.

Βασικές Υπηρεσίες

  • UI
  • UX
  • Design
  • Development
  • Responsive
  • SEO
  • Logo Design

Ας Δουλέψουμε Μαζί

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ξεκινήσετε